Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Podjetje NAVITAS d.o.o. bo nastopalo na mednarodnem sejmu »EUBCE
2019 European biomass conference & exhibition«, ki se dogaja v obdobju od 27
do 30 maja, 2019 v Lizboni na Portugalskem. »Operacija je bila za
sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2020«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naziv sejma: EUBCE 2019 European biomass conference & exhibition
Obdobje trajanja sejma: 27 – 30 Maj, 2019
Kraj in država sejma: Lizbona, Portugalska

 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Podjetje Navitas d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Tržna raziskava možnosti in priložnosti za ponudbo nanokristalinične celuloze podjetja NAVITAS za vstop na trg Republike Severne Makedonije«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov. 

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

 

Vavčer za digitalni marketing

Podjetje Navitas d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za digitalni marketing« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Spletna stran, spletna trgovina in mobilna aplikacija«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za digitalni marketing.

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju
digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo za izdelavo spletne strani, spletne trgovine in mobilne aplikacije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si